تهذیب شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید المعتزلی
27 بازدید
ناشر: دار الحدیث
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-493-101-7
سال نشر: 1385
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید به دلیل گستردگی اطلاعات شارح از تاریخ کلام قران و حدیث و شناخت افکار و اندیشه امام علی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جلد دوم این شرح از خطبه 209 به بعد و همه نامه ها و کلمات قصار را شامل می شود. در این چاپ ضمن تصحیح و مطابقت متن با نسخه های مختلف ویرایش فنی اعراب گذاری حذف مطالب غیر ضروری نقد برخی از گفتارهای شارح و تهیه فهارس فنی ایات روایات اماکن و کتب و اعلام بر ارزش کتاب افزوده است. بعد از نقل عبارات متن شرح و تبیین جنبه های ادبی تاریخی کلامی و حدیثی ان امده است.